Tải về miễn phí Tiện ích ngăn chặn Windows 10 gửi thông tin người dùng về máy chủ Microsoft

Các domain mà tiện ích này sẽ chặn không cho Windows 10 gửi thông tin người dùng về máy chủ M$:

-vortex.data.microsoft.com
-vortex-win.data.microsoft.com
-telecommand.telemetry.microsoft.com
-telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
-oca.telemetry.microsoft.com
-oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
-sqm.telemetry.microsoft.com
-sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
-watson.telemetry.microsoft.com
-watson.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
-redir.metaservices.microsoft.com
-choice.microsoft.com
-choice.microsoft.com.nsatc.net
-df.telemetry.microsoft.com
-reports.wes.df.telemetry.microsoft.com
-wes.df.telemetry.microsoft.com
-services.wes.df.telemetry.microsoft.com
-sqm.df.telemetry.microsoft.com
-telemetry.microsoft.com
-watson.ppe.telemetry.microsoft.com
-telemetry.appex.bing.net
-telemetry.urs.microsoft.com
-telemetry.appex.bing.net:443
-settings-sandbox.data.microsoft.com
-vortex-sandbox.data.microsoft.com
-survey.watson.microsoft.com
-watson.live.com
-watson.microsoft.com
-statsfe2.ws.microsoft.com
-corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com
-compatexchange.cloudapp.net
-cs1.wpc.v0cdn.net
-a-0001.a-msedge.net
-statsfe2.update.microsoft.com.akadns.net
-sls.update.microsoft.com.akadns.net
-fe2.update.microsoft.com.akadns.net
-diagnostics.support.microsoft.com
-corp.sts.microsoft.com
-statsfe1.ws.microsoft.com
-pre.footprintpredict.com
-i1.services.social.microsoft.com
-i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net
-feedback.windows.com
-feedback.microsoft-hohm.com
-feedback.search.microsoft.com
-rad.msn.com
-preview.msn.com
-ad.doubleclick.net
-ads.msn.com
-ads1.msads.net
-ads1.msn.com
-a.ads1.msn.com
-a.ads2.msn.com
-adnexus.net
-adnxs.com
-az361816.vo.msecnd.net
-az512334.vo.msecnd.net

Một vài tính năng hữu ích khác kèm theo tiện ích này

Changes in 1.5.0:
-The program is rewritten from scratch. Its size is reduced.
-HOSTS forced changes. Problems should not occur.
hosts now use ip address 0.0.0.0 .
– The program creates a system restore point.
-The settings are divided into 2 types. Professional and normal.
-Added check is enabled or disabled UAC.
-A more expanded the Delete menu applications.
-The utility adds a quick button system recovery.
-Fix disable windows update.

Do tiện ích này có nguồn gốc từ các bạn Nga ngố nên mình đã quét lại bằng Virus Total, mọi người có thể sử dụng nếu cảm thấy cần thiết

https://www.virustotal.com/vi/file/daa6c30cfed25bd40a8d531c7257e0b9d199ad8a35f54673907fc7a1aff796d4/analysis/1441010209/

Tải về tại đây: http://adf.ly/1NWD2I

ĐỂ LẠI TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here