Trang chủ Tags Photoshop actions

Tag: photoshop actions

(Freebies) Ugly Sweater Photoshop Action 1049567

Ugly Sweater Photoshop Action 1049567 Photoshop ATN, ASL, PAT, PDF | 18 MbIn just one click you can change any text, font, line, shape, image,...

(Freebies) Tải miễn phí vài gói Photoshop Actions ngon

Tải miễn phí vài gói Photoshop Actions ngon -Watercolor Painting PS Action - 18306977File name: PSD_Watercolor_Painting_Photoshop_Action_18306977.rar DOWNLOAD  -Photoshop Readymade Actions PackFile formats: JPG, ATN, PSD ,PDF DOWNLOAD

(Freebies) Tập sống ảo với Qlilipn Actions Photoshop – Chuyển đổi...

video
+CHỈ ĐỊNH: Dành cho các thanh niên thích sống ảo hoặc yêu cái đẹp vô điều kiện. +ACTION LÀ GÌ? Action trong photoshop là quá trình ghi...
Select Language