Nhận miễn phí gói Github Student Pack dành cho sinh viên yêu CNTT

Đây là gói dịch vụ miễn phí do trang Github dành tặng cho các bạn sinh viên yêu thích CNTT có thêm hành trang phục vụ cho việc học tập của các bạn.

Gói này bao gồm:

[Image: logo-atom-b2600fd58b4ab395d398afb5af008d...e545dc.jpg]Atom Hackable Text Editor(atom.io) A hackable text editor for the 21st Century
Open Source by GitHub, free for everyone
[Image: logo-aws-educate-46363e7dc038b3e8f8ca342...dfd96e.jpg]AWS Educate(aws.amazon.com) Access to the AWS cloud, free training, and collaboration resources
Student Developer Pack members receive $15 in bonus AWS credits for a total of $50-$115
[Image: logo-bitnami-a3752e3ec5ba0ed5833bf2dfced...0b4f2c.jpg]Bitnami(bitnami.com) Install cloud applications in a single click
Business 3 plan (normally $49/month) for one year
[Image: logo-crowdflower-4edb9c31921fc35b9eb5bd4...d46bfe.jpg]CrowdFlower(crowdflower.com) Crowdsourcing and data enrichment platform
Access to the Crowdflower platform
[Image: logo-digitalocean-a21247f8bb21d4ddfd7778...7ba9ff.jpg]Digital Ocean(digitalocean.com) Simple cloud hosting, built for developers
$50 in platform credit for new users
[Image: logo-dnsimple-7e196fe33ff24fdbc957a63261...dbcc65.jpg]DNSimple(dnsimple.com) Simple DNS management with one-click services and a robust API
Personal hosted DNS plan (normally $5/month) for two years
[Image: logo-github-fe55a081ff239877f791f5882f9c...3996ed.jpg]Github(github.com) Powerful collaboration, code review, and code management
Micro account (normally $7/month) with five private repositories while you’re a student
[Image: logo-hackhands-6f4fe536e7d506cbf03cf97e7...f2e98e.jpg]Hackhands(hackhands.com) Live programming help available 24/7
$25 in platform credit
[Image: logo-microsoft-c8d0bd19769bb963088915ce6...057edb.jpg]Microsoft Azure(azure.microsoft.com) A suite of Microsoft Azure cloud services and developer tools, including the Visual Studio IDE
Microsoft Azure, Visual Studio Community 2015 and the rest of the Microsoft developer tools while you’re a student
[Image: logo-namecheap-7ecd22457a4ee5617490ba4cc...7ab2b8.jpg]Namecheap(namecheap.com) Affordable registration, hosting, and domain management
One year domain name registration on the .me TLD (normally $18.99/year), One year SSL certificate (normally $9/year)
[Image: logo-orchestrate-5c0f3f28a503de29db3c776...6e43ef.jpg]Orchestrate(orchestrate.io) A complete database portfolio that includes search, time-series events, geolocation and graph queries through an API
Developer account (normally $49/month) while you’re a student
[Image: logo-sendgrid-2b9a140db728178d8259de852b...22d820.jpg]SendGrid(sendgrid.com) Email infrastructure as a service
Student plan 15K free emails/month (normally limited to 200 free emails/day) while you’re a student
[Image: logo-stripe-f4f1c83a37664a14b37c84e9b764...14f44e.jpg]

Stripe(stripe.com) Web and mobile payments, built for developers
Waived transaction fees on first $1000 in revenue processed

[Image: logo-travis-e2f839c66f8d7138d47843053872...75f040.jpg]Travis CI(travis-ci.com) Continuous integration platform for open source and private projects
Private builds (normally $69/month) while you’re a student
[Image: logo-udacity-d8d4e7834589f36572e02b02a99...35d2c0.jpg]Udacity(udacity.com) Enroll in a Nanodegree program, and launch your career in Web and Mobile Development, Machine Learning, Data Science, and more.
Student Developer Pack members get one month free access to any Nanodegree program (normally $199)
[Image: logo-unreal-f6cc4143418ae22d5a7242fe3726...c96495.jpg]Unreal Engine(unrealengine.com) A complete suite of game development tools for PC, console, mobile, web and VR
Unreal Engine while you’re a student

Xem qua thì rất hấp dẫn phải không nào?

Tuy nhiên để đăng ký thành công gói này thì các bạn phải dùng email @edu của chính trường các bạn đang học để kích hoạt dịch vụ, chụp hình thẻ sinh viên của chính bạn và gửi về Github để họ xác nhận.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Chúc các bạn đăng ký thành công và sử dụng gói dịch vụ này 1 cách hữu ích, xin cám ơn.

ĐỂ LẠI TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here