Do tình hình các link down bị host trảm về vấn đề bản quyền dữ quá, nên mọi người tranh thủ tải trước khi em nó bị xóa nhé. Gói bundle này cũng trên dưới 2k Obama, chắc sẽ bị up sọt sớm thôi :(, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó.

Miễn phí tải về Creative Market Bundle tháng 7-2015

1 Link ADFLY duy nhất: Creative Market Bundle tháng 7-2015

ĐỂ LẠI TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here