Tải về miễn phí bộ motion graphic Red Giant TrapCode Suite dành cho Adobe After Effects với key active

Red Giant Trapcode Suite bao gồm 11 tools 3D motion graphics và visual effects. Đầu tiên các bạn tải về cài đặt bản trial tại trang chủ https://www.redgiant.com/products/trapcode-suite/

Hero_trapcodeLux_v08_540

Tiếp theo chạy file cài đặt và điền vào phần serial key các key tương ứng với từng tools

Keys

Trapcode Tao 9050-9642-1234-7977-6933

TrapCode Particular 9260-8846-3456-4404-8269

Trapcode Mir 8507-9585-2345-8666-4989

TrapCode Shine 9233-8513-2567-6724-1817

TrapCode 3D Stroke 9158-8738-2567-6769-2766

TrapCode Form 8512-8940-2000-5733-4577

TrapCode EchoSpace 9176-9344-1234-9199-4523

TrapCode Horizon 8741-9480-1234-9406-7600

TrapCode Lux 8768-9194-1234-5608-9091

TrapCode Sound 8841-9208-1234-8963-7676

TrapCode StarGlow 8606-8670-2567-7758-5702

Sau khi cài đặt xong, phần mềm đã được active hoàn toàn.

Chúc các bạn hài lòng với bộ suite này, và đừng quên Like fanpape của trang để theo dõi nhé.

ĐỂ LẠI TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here