dmcaLUẬT TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN THIÊN NIÊN KỶ / DMCA

Chúng tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi không có bất kỳ nội dung có bản quyền hoặc bất hợp pháp trên https://mienphi.io. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tập tin hoặc nội dung phạm pháp nào trên máy chủ, tất cả các tập tin miễn phí đều có sẵn trên Internet và chúng tôi chỉ chia sẻ liên kết đến nó. Chúng tôi tuân theo luật bản quyền thiên niên kỷ (DMCA) và các luật bản quyền quốc tế nói chung.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xóa các file liên kết từ trang web nếu các chủ sở hữu quyền tác giả muốn làm như vậy. Các thủ tục sau đây sẽ được thực hiện nếu:

  • Gửi yêu cầu của bạn đến email info@mienphi.io
  • Bạn phải trưng ra bằng chứng cho thấy rằng bạn là người giữ bản quyền hoặc là bạn đang đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả
  • Bạn phải trình bày một bằng chứng cho thấy rằng nội dung bản quyền về mặt pháp lý và rằng bạn là người giữ bản quyền
  • Cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ với một địa chỉ email hợp lệ.

Và điều cuối cùng bạn cần biết là sau khi gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ loại bỏ các liên kết chỉ từ trang web của chúng tôi. Tên của sản phẩm của bạn vẫn sẽ được lập chỉ mục và nếu nó đã xuất hiện trên kết quả của các công cụ tìm kiếm, chúng tôi sẽ không thể xóa nó. Ngoài ra chúng tôi không thể loại bỏ các liên kết từ các trang web khác lưu trữ nó, thậm chí nếu tập tin đó có tên của chúng tôi trong phần thông tin.

Xin gửi những thông tin về chủ sở hữu bản quyền dưới đây đến email info@mienphi.io

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu quyền tác giả (hoặc người/công ty đại diện): *yêu cầu*

Tài liệu chứng minh rằng các tài liệu có bản quyền và thuộc về chủ sở hữu (hoặc người/công ty đại diện): *yêu cầu*

Chữ ký số bản quyền:  Đầy đủ thông tin bao gồm địa chỉ, điện thoại, email và trang web.

Chủ sở hữu bản quyền:  Đầy đủ thông tin bao gồm địa chỉ, điện thoại, email và trang web.